Συναρμολόγηση και εγκατάσταση οικιακού κομποστοποιητή

Recycle

Συναρμολόγιση και τοποθέτηση κάδου κομποστοποίησης.

A2UFood: Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές.

Δράση οικιακής κομποστοποίησης

Το έργο Α2UFood υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης υπολειμμάτων τροφίμων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία Αστικών Καινοτόμων Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ΕΤΠΑ.

Συντελεστές: Ιωάννης Σαμπαθιανάκης Ιωάννης Λουλουδάκης

Επιμέλεια-παραγωγή: Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μουσική: Benjamin Tissot