Χρήση τροφικών αποβλήτων

Δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθούν δύο νέα και ειδικά προγράμματα συλλογής και διαλογής στην πηγή, αυτά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ποιοτική όσο και την ποσοτική ανάλυση των συλλεγόμενων αποβλήτων. Όσον αφορά στην οργάνωση και εκτέλεση ενεργειών για την χρήση των αξιοποιήσιμων αλλά και των αναπόφευκτων τροφικών αποβλήτων, θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Ένα εστιατόριο δεύτερης ευκαιρίας, με στόχο την προώθηση της αξιοποίησης αποβλήτων τροφίμων που μπορούν να αποφευχθούν, μέσω της προετοιμασίας γευμάτων για όσους έχουν ανάγκη ή το ευρύ κοινό, σε μονάδες φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια.
  2. Ένα πρόγραμμα διαλογής στην πηγή που στοχεύει στο τμήμα φιλοξενίας, προκειμένου να συλλέξει μεγάλους όγκους προδιαλεγμένων τροφίμων υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας διάφορες διαδικασίες αξιοποίησης.
  3. Η διαλογή στην πηγή τροφικών αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή βιοπλαστικού, που θα οδηγεί στην κατασκευή κομποστοποιήσιμων σάκων για χρήση στα συστήματα διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης αστικών περιοχών.