Δράσεις κομποστοποίησης

Όσον αφορά στην εκτέλεση ενεργειών για την οργάνωση δράσεων κομποστοποίησης, θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με οικιακούς κάδους κομποστοποίησης, με στόχο τα λαχανικά και τα απόβλητα κήπων.
  2. Δημιουργία δικτύου κομποστοποίησης κτιρίων αστικών διαμερισμάτων, στο οποίο θα λειτουργούν αυτόνομες μονάδες κομποστοποίησης (ACUs), που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία όλων των μορφών αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στο κτίριο (κρέας, ψάρι και μαγειρεμένα τρόφιμα).
  3. Δημιουργία δικτύου κομποστοποίησης γειτονιάς, που θα αναπτυχθεί σε μικρά πάρκα, δημοτικούς χώρους, πράσινα σημεία κλπ. με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία όλων των τύπων τροφικών αποβλήτων που παράγονται από μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες αυτόνομες μονάδες κομποστοποίησης.
  4. Οδηγίες χρήσης κομποστοποίησης. Ένα συνδυασμένο σύστημα, στο οποίο θα παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές σε όλους τους παραγωγούς κόμποστ, για την αξιοποίηση του παραγόμενου κομποστ, συμπεριλαμβανομένων και των κομποστοποιητών γειτονιάς.
    Για την ποσοτική παρακολούθηση των τροφικών αποβλήτων που θα καταλήγουν στους κομποστοποιητές, είτε αυτούς που βρίσκονται στα πολυκατοικίες είτε σε δημόσιους χώρους, θα χρησιμοποιηθούν αισθητήρες συνδεδεμένοι σε σύστημα καταγραφής on-line. Η πρόσβαση στους κομποστοποιητές θα γίνεται μόνο με τη χρήση προσωπικών κωδικών, καταγράφοντας κάθε χρήση του κομποστοποιητή. Επίσης θα λαμβάνονται δείγματα για ποιοτική ανάλυση. Όσον αφορά στην οικιακή κομποστοποίηση σε μεμονωμένα νοικοκυριά, η επαλήθευση της χρήσης θα πραγματοποιείται με τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω τυχαίων επισκέψεων.