Δράσεις πρόληψης

  1. Όσον αφορά την οργάνωση και εκτέλεση ενεργειών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στο πλαίσιο του έργου A2UFood θα εισαχθούν οι ακόλουθες δράσεις:
    Μια λεπτομερής ενημερωτική εκστρατεία που στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες να μειώσουν την ποσότητα αποβλήτων που μπορούν να αποφευχθούν, με ορθολογικό τρόπο αγοράς τροφίμων, καλύτερες πρακτικές αποθήκευσης και προτεινόμενες λύσεις για επαναχρησιμοποίησή τους ως συστατικά νέων γευμάτων.
  2. Ένα ψηφιακό εργαλείο/λογισμικό, που θα λειτουργεί κυρίως μέσω κινητών ηλεκτρονικών συσκευών και το οποίο θα συνδέει την κάρτα μέλους supermarket (loyalty card) με πρακτικές ορθής διαχείρισης του οικιακού ψυγείου, καθώς και θα προτείνει συνταγές από ιστοσελίδες μαγειρικής που θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των τροφίμων.
  3. Ένα εργαλείο για εστιατόρια και κουζίνες ξενοδοχείων, που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των προμηθειών και των τροφίμων που χάνονται.
    Σημειώνεται ότι η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων είναι η πιο δύσκολη δραστηριότητα που θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένες ανεξάρτητες εξωτερικοί παράμετροι που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά, όπως οικονομικές, κοινωνικές, η υγεία (αλλαγή διατροφής), κλπ. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μια έρευνα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για το ευρύ κοινό, ενώ για τους χρήστες της κάρτας μέλους στο πρόγραμμα, θα γίνει μια ανάλυση των αγορών που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα τα προηγούμενα έτη, ως πρόσθετο εργαλείο ανάλυσης.
    Τέλος, όσον αφορά στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, οποιαδήποτε μείωση αποβλήτων θα καθοριστεί με βάση τον όγκο των παραγγελιών για τις πρώτες ύλες, έναντι του αριθμού των πελατών. Για αυτή τη δραστηριότητα, η καταγραφή και η σύγκριση (π.χ. μέσω τιμολογίων) θα είναι ευκολότερη, ωστόσο η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα αποτελέσει πρόκληση, για λόγους που σχετίζονται με πιθανές αλλαγές στη δυναμική λειτουργίας κάθε μονάδας φιλοξενίας.